"Where fire meets water, burns passion"

Zagadabi gebruikt duurzame bonen. Het komt enkel uit gebieden waar de mensenrechten en arbeidsnormen bewaakt. Het is geteeld en geoogst met respect voor mens en natuur. Zagadabi steunt het welzijn van koffieboeren en hun gezinnen.

koffie soorten

Zagadabi gebruikt duurzame direct-trade bonen. Het komt enkel uit gebieden waar de mensenrechten en arbeidsnormen bewaakt worden. Het is geteeld en geoogst met respect voor mens en natuur. Zagadabi steunt het welzijn van koffieboeren en hun gezinnen.

waarom zagadabi?

Een buffer tegen lage marktprijzen De marktprijs voor koffie fluctueert enorm. In het verloop van enkele maanden kan deze schipperen tussen een redelijk inkomen tot onder de productieprijs. 

Dit is één van de grootste gevaren voor het voortbestaan van de koffiesector omdat veel boeren hierdoor niet durven te investeren in betere kwaliteit en hun manier van leven niet kunnen volhouden.

service pakket
voor je bedrijf

Bij afname van Zagadabi koffie stellen wij het porselein van Zagadabi in bruikleen ter beschikking. Daarnaast checken we regelmatig de kwaliteit van de koffie en geven wij kosteloos barista trainingen.